Fysihkka- ja kemiijatearpmat

Ordbok i fysikk og kjemi.

Samisk-norsk, norsk-samisk ordbok.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.