Iednegiella 7

Boken inneholder lesestykker, grammatikk og varierte arbeidsoppgaver.

Forfatteren har oversatt tekster fra norsk og nordsamisk til lulesamisk. Han har også bearbeidet muntlige fortellinger og tilpasset disse til lulesamisk. «Iednegiella 7» bygger videre på læreboken Iednegiella 6.

Det er laget lærerveiledning til boka.