Oahpa! Bures boahtin!

OAHPA! er en nettressurs til samisk språkopplæring.

OAHPA! er et internettprogram for ungdom og voksne som holder på å lære seg nordsamisk.

 

 

OAHPA! tilbyr følgende læremidler:

Elevene kan øve på ord som er vanlige i begynneropplæringa, og i noen ressurser kan de begrense ordtilfanget i forhold til visse lærebøker. Hvis elevne har om spesielle emner i opplæringa, kan de skrive ut ordlister som er laget i forhold til emnet de jobber med.