Julian lea ábiruvvá

Nordsamisk oversettelse av Love's prisbelønnede bildebok.

En bok som motsier forutintatte holdninger og støtter opp om barns åpne sinn.

Berit Margrethe Oskal har oversatt til nordsamisk. Boka er også gitt ut på lule- og sørsamisk.