Luondu ealáska Bargogirji

Arbeidsbok som er tilpasset leseboka Luondu ealáska.

Arbeidsoppgavene er blant annet knyttet opp mot planter og insekter i elver, innsjøer og havet. I leseboka Luondu ealáska lærer vi om planter og insekter i elver, innsjøer og havet. Boka finnes også på lulesamisk og sørsamisk.

Andre bøker i denne serien er: