Dálvveluonndo - Barggogirjje

Arbeidsbok til den lulesamiske naturfagboka Dálvveluonndo.

Arbeidsbok til leseboka Dálvveluonndo. Boka, som er andre bok naturfagserien om naturen, er tilpasset leseboka Dálvveluonndo. Boka passer til småskoletrinnet. Arbeidsboka har illustrasoner av Bente Somby Reyeser, samt arbeidsoppgaver om vinternaturen og dyrene. Boka er ment å brukes alle de fire første skoleårene. Boka finnes også på nordsamisk.