Olgun ja siste

Marie Kemi jïh Ole Kemény saemien maana-CD´m "Olgun ja siste“ dorjeme.

Rock, blues, jazz, vuelie jïh klassigke musihke, musihkem skreejreme. 

  1. Eallu
  2. Áigodagat
  3. Jienat
  4. Muohta
  5. Mun nu ilus lean
  6. Olgguštuvvon
  7. Tángo
  8. Mun gal áiggun
  9. Vahkku
  10. Dálki