Njoektjeme

Tegning av en munn med fokus på tunga.