Åvtsbaenie

Tegning av en munn med fokus på tennene.