Mïelke

Tegning av overkroppen med fokus på brystet.