Soerme - tjuvtjege

Tegning av en hånd med fokus på pekefingeren.