Saemien saevege

En flaggstang med det samiske flagget.