Kraesie-tjååtsele

Tegning av en and i gressand familien.