Nuehtie

Fiske tatt opp med not som fortsatt ligger vannet.