Juhtieminie

Reinflokk og noen som kjører skoter bak.