Ádji - beassašbuđaldeapmi

Påskeaktiviteter.

Ádji er en aktivitetsboks om påsken som passer like bra hjemme som på skolen. Boksen har 30 billedkort med påskesalmer, sanger og aktiviteter som passer for påsken. Her blir man kjent med påsketradisjoner fra hele Sápmi, og hvorfor vi feirer påske. Aktivitetsboksen finnes også på lulesamisk og sørsamisk.

Eará Ádji doasat: