Guvvieh - baakoegærja

Bildeordbok.

Bildeordbok med sørsamiske ord fra ulike sider av samisk hverdagsliv, delt opp i 19 emner.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.

Boka er også oversatt til: