Verdde

Johan Anders Bær er en tradisjonell joiker som kombinerer joiken med moderne musikksjangere samtidig som joikens særegne uttrykk beholdes.

 1. Giđđajohtin
 2. Verdde
 3. Mikael Ánde
 4. Gáhtaráiggi
 5. Máhte-Jon Nijlas
 6. Leppa
 7. Hoahppu
 8. Daniel Áilo
 9. Skodi
 10. Várdát
 11. Idja
 12. Sarvva bivdu