Sálmmat sámis

Samiske salmer fra de forskjellige språkområdene i Sápmi.

CD med 22 salmer på både nord-, lule-, sør-, og enaresamisk. Koret "Sámi jienat" synger salmene. Opptakene er tatt i Karasjok kirke og Enontekiö kirke.