Maam dah soptsestamme!

CD med sørsamiske fortellinger.

Lydboka inneholder korte fortellinger om trollmenn og nåejtieh, stalloer, røvere og om Saajvoeh.