Luvddiidhoaŋka

Joik av Inger Marie Nilut.

Samisk joik av Inger Marie Nilut. Her joiker hun ialt 19 joiker fra Kautokeino området og fra Nord-Finland.