Juoigalasat juoiggastit

CD med tradisjonell joik.

Denne CD med hele 55 tradisjonelle personjoiker, er produsert av Juoigalasat-foreningen, og joikes av forskjellige personer.