Hosianna!

Ann Mari Andersen synger salmer.

 1. Dán nai beaivvi/Blott en dag
 2. Dál vuoiŋŋat eanan, gieddi/Nu hviler mark og enge
 3. Giitu Jesus/Takk Jesus
 4. Čále, Jesus, iežat gova/Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
 5. Jus mu eallin lea seavdnjat/Hvis livet er mørkt
 6. O Jesus don gii attát munnje ráfi/ O Jesus du som fyller alt i alle
 7. Hosianna! Jesus boahtá/Hosianna! Syng for Jesus
 8. Ii eallima álmmi gal váldde/Han tek ikkje glansen av livet
 9. Lagabui Ipmilan/Nærmere deg, min Gud
 10. Ándagassii spoken version
 11. Bassi árbmu/O Nåde stor