Ringfinger

Tegning av en hånd med fokus på ringfingeren.