Hus og heiskran for vann

Foto av gamle hus med heiskran for vann.