Vulgot Trine, Lásse ja spiinniid lusa

En barnebok om griser.

En lettlest nordsamisk billedbok om en grisebondegård. Her får vi se hvordan det er i en grisebinge, hva grisene lever av, hvilken nytte menneskene har av grisen og vi får også se når griseunger blir født. Kort informasjon om hva noen svinekjøttretter heter på samisk og hva hunnen, hannen og griseungen heter på samisk.

Boka finnes også på norsk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.