Tjuetiekråvnasïetele

Barnebok på sørsamisk.

Den korte barneboka «Tjuetiekråvnasïetele» er raskt lest, med enkel tekst. Men den gir mye å tenke på for Åvla, gutten som opplever at faren blir rasende når en pengeseddel blir borte.

Illustrert av Line Halsnes. Åse Klemensson har oversatt til sørsamisk.