Tjermmim Bidtsi - Hálediddje

Ei barnebok om reinkalven Bidtsi.

Ei barnebok om ettårskalven Tjermmim Bidtsi, som etter å ha blitt forlatt av mora, opplever mye som han syns var merkelig. Han treffer blandt annet en konkurranserein, en villrein, en filmstjernerein, simla Silgon, som kjører på turister, og ikke minst gullsimla som hjelper Bidtsi hjem til mora. Som vanlig er i barnebøker, ender eventyret heldigvis godt.

Berit Marie Hætta har illustrert boka. Boka finnes også på norsk, nordsamisk og sørsamisk.