Tjaktjalasta

En roman om brødrene Anu og Abmut.

Handlingen foregår på 1940-tallet, under krigsårene. Anu og Abmut er fiskesamer og fortellingen skildrer generasjonskonflikter, forholdet til reindriftssamene og forholdet og konfliktene med storsamfunnet.