Tijje barkoe-gærja

Arbeidshefte.

Arbeidshefte til leseboka, Tijje. Inneholder varierte arbeidsoppgaver om klokka.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)