Spábbačiekčan

Lettlest bok i Lohkanfieski bokboks.

Lohkanfieski - nivå 8 -9 er en boks med ti lettleste bøker. Denne handler om en gutt som spiller fotball. En dag går det dårlig og gutten havner på sykehus. Vi får høre om farens redsel for å miste sønnen og om gleden når det går bra.  

Bakerst i boka er det spørsmål som elevene kan svare på.