Småfolk og drivkrefter

Porsanger bygdebok, bind 2, fra 1900 til 1960-årene.

Boka omhandler tida fra 1900 til 1960-årene. Boka bringer nye opplysninger om hvordan forhold på landsplan og også på internasjonalt plan ga utslag for lokalbefolkniga i Porsanger. Boka forteller om utviklingen i befolkninga, bosettinga, næringslivet og kulturen. Boka er illustrert med en mengde gamle bilder.