"Sii gehčče eará guvlui"

Faktabok om mobbing.

Målet med denne boka er å sette fokus på mobbing, og få lærere og elever til å tenke over og diskutere hva mobbing er og hvorfor det skjer.boka er tiltenkt unge lesere. Boka finnes også på Lule- og Sørsamisk.