Samisk grammatikk

Ei bok som tar sikte på å beskrive grunnstrukturen i nordsamisk.

Bokas 4 hoveddeler tar for seg formlære, ubøyelige ord, orddannelse og setningslære. Grammatikken skal brukes i skolen, og det er lagt vekt på å presentere stoffet på en enkel og utførlig måte. 

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.