Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Bakgrunn for denne meldingen er at Sametinget vil forme en overordnet politikk på barnehageområdet. 

Meldingen setter fokus på innsatsområder og synliggjør hvilke utfordringer man står ovenfor i arbeidet med å gjøre de samiske barnehagene best mulig. Meldingen kan lastes ned her :

Norsk versjon