Sálbmagirji II

Samisk salmebok med noter.

Sálbmagirji II er en tilleggsbok til boka Sálbmagirji. I denne boka er det noen nye salmer og forøvrig salmer som er samlet inn fra salmebøkene Vuoiŋalaš lávllagak, Sion lávlagirje, Turtelduvva og Girkosálbmagirji, Máidnot Hearrá og Sálbmagirji (finsk). Salmeboka er beregnet for bruk i gudstjenestene og kirkelige handlinger, i skolen og i hjemmene. Alle salmene har tilhørende noter.