Så blir barn tvåspråkiga

-vägledning och råd under förskolåldern.

I denne boken forsøker forfatteren besvare foreldrenes vanligste spørsmål:

Er det rett å lære et barn to språk samtidig? Hvordan gjør man det? Finnes det ulike metoder? Kan tospråklighet få noen følger for barnets utvikling? Hva gjør jeg når mitt barn blander språk? Hvorfor svarer mitt barn bare på svensk når jeg snakker mitt hjemmespråk?