Riesasilki

Forfatteren minnes skoletiden og andre verdenskrig.

Boka inneholder korte fortellinger og dikter som barn og ungdom selv kan lese, eller at voksne leser for barn som ennå ikke kan lese.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.