Ravnenes kamp

Ravnenes kamp er en tospråklig barnebok.

Den tar opp språk- og identitetsproblematikk gjennom en fortelling om ravner fra de to stedene Skare og Vyen.

Vyen- ravnene fremstilles som de undertrykte og sårbare. Gjennom deres hverdagsliv generelt og denne historien spesielt, følger vi ravnefamilienes kamp for å ta tilbake sine rettigheter.