Pluppe jïh miesie

Barnebok om Plupp og kalven.

Plupp er en liten skapning som kan snakke med dyrene. Han er usynlig for menneskene - vanskelig å oppdage - men ikke for oss! Plupp bor et sted langt mot nord mellom høye fjell. Her møter han kalven og sammen opplever de kalvens mange utfordringer det første året.