Piñvijnna Pu

En bok om pingviner.

Denne boka om pingvinen pu har lulesamisk tekst og retter seg mot barn i barnehagealder og småskoletrinnet. Med denne fortellignen om den lille pingvinen får barna litt innsikt i hvordan livet til pingvinene er. 

Boka finnes også på norsk, nord- og sørsamisk.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.