Peanna

Lettlest bok for de yngste elevene.

Barnebok som handler om en penn som hjelper dyr og fisker. Boken er med punktskrift (også kalt blindeskrift eller braille) som er en skrift for synshemmede. Illustrasjonene kan man kjenne på.

Boka finnes også med vanlig skrift på  nord-lule- og sørsamisk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)