Ovllá árgabeaivi

En lettlest bok på nordsamisk.

Ovllá árgabeaivi er en meget lettlest bok om Ovllá. Her kan vi lese om Ovllás hverdag fra morgen til kveld. Utgitt i samarbeid med Nordnorsk kompetansesenter og Sametinget. Boka er også oversatt til sørsamisk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)