Oktegh jïengesne

Sørsamisk bildebok for småskoletrinnet.

Etter at snøskuteren blir ødelagt på tur hjem fra en fisketur på Grønland, så må fangstmannen bruke det han har lært for å overleve i isødet.