Norsk-samisk ordbok

Thor Frettes norsk-samiske ordbok.

Norsk-samisk ordbok av Thor Frette. Skrevet etter Bergsland-Ruongs ortografi.

Finnes også som digitalbok i Nasjonalbibliotekets nettsider.