Nordsamisk grammatikk

Omfattende nordsamisk grammatikk.

Nordsamisk grammatikkbok med norsk og nordsamisk tekst. Boken beskriver grunnstrukturene i nordsamisk. Boken er delt i fire deler:

  • Bokstav og ord
  • Formlære og ubøyelige ord
  • Setningslære
  • Orddannelse

Boken er beregnet for videregående skole og høgere utdtanning.