Myhre matematihkkakárten vuođđo- ja joatkkaskuvlii

Kartleggingsprøve i matematikk på samisk, med kopieringsoriginaler, fasit og veiledning.

Kartleggingsprøver i matematikk på nordsamisk for bruk i grunnskole og videregående skole. Prøvene er laget med tanke på tilpasset opplæring og kommer i form av mappe med kopieringsorginaler med ulike oppgaver og en veiledning der det beskrives hvordan en bruker prøven på ulike måter.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)