Multi 4B Vuođđogirji, Bargogirji 4

Fasit til Multi 4B grunnbok og Multi 4 arbeidsbok.

Fasit til nordsamiske matematikkbæker for fjerde klasse, Multi 4B grunnbok og Multi 4 arbeidsbok.