Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh!

Ei sørsamisk barnebok om barn som vil ha et kjæledyr.

Jennie og Åvla ønsker seg veldig en hund og boka handler om alt de finner på for å få et kjæledyr. De prøver alt og gjør alt de blir bedt om av foreldrene. Men når det viser seg at det ikke hjelper, må de tenke annerledes. Kanskje kan de kidnappe naboens hund?

Finnes også som lydbok.