Mij dáppe 1

Lærebok for grunnskolen i samfunnsfag og geografi.

Lærebok på lulesamisk i samfunnsfag og geografi for mellomtrinnet. Boka er inndelt i to hoveddeler; samfunnsfag, med kapitlene Hva er et samfunn, Samfunnets rolle, Storsamfunnet og Nettsamfunnet, og geografidelen med kapitlene Hvordan jorda ble til, Kartlære og Norske fylker.